Častovanie sa dezolátmi či slniečkarmi k ničomu nevedie. Riešením je dialóg. Ako teda budovať mosty?

Elity verzus bežní ľudia ako spoločný menovateľ mnohých konfliktov. Nielen to zhodne vnímame ako zásadné spoločenské štiepenie. Konsenzus však existuje - spája nás hodnota slušného dialógu a nechceme sa dať zbytočne rozdeľovať. Zapojte sa teda do pokračovania diskusie!

Slovensko je zmietané konfliktami. Raz to je pandémia, raz vojna na Ukrajine, inokedy kultúrno-etické otázky. Aktuálna DEMDIS diskusia je však unikátna v tom, že sa nezameriavame na jeden konflikt, ale na podstatu spoločenskej polarizácie ako takej. Hlavnou témou aktuálnej DEMDIS diskusie preto bola zhodná identifikácia zásadných a umelých konfliktov.

Zhodujeme sa, že slušný a vecný dialóg zmierňuje napätie. Zapojte sa preto do pokračovania diskusie a nájdime spoločný liek na rozdelenú spoločnosť. Uvedomujeme si totiž, že tu budeme spolu žiť aj po voľbách.

Hlasujte za aspoň 7 komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne.

Odpojiť Facebook účet

Kto sa zapojil?

Aktuálna DEMDIS diskusia je unikátna v tom, že sa nezameriavame na jeden konflikt, ale na podstatu spoločenskej polarizácie ako takej. V tomto kontexte sa na základe vášho hlasovania automaticky vytvorili dve názorové skupiny - A a B.

Skupina A je jedinečná v presvedčení, že by sme mali byť zjednotení v rozmanitosti a v podpore hodnôt slobody, rovnosti a solidarity. Oproti skupine B si myslí, že konflikt medzi liberálmi a konzervatívcami je neraz zbytočne nafukovaný a je presvedčená, že „všetci sme na jednej lodi”.

Skupinu B definuje najmä podpora slobody prejavu a práva vyjadriť sa. Paradoxom je, že len polovica zo skupiny si myslí, že „každý má právo slobodne presadzovať svoje požiadavky”. Len 30 % si myslí, že nás spája uznávanie základných ľudských práv. Ako zásadný vnímajú civilizačný konflikt medzi podporou Západu a Východu. Oproti skupine A si vo väčšom počte myslia, že „spoločným menovateľom mnohých konfliktov je „spor medzi elitami a bežnými ľuďmi”.

Hodnoty nás spájajú

Všetci chceme žiť v slobodnej a spravodlivej spoločnosti. Najpevnejšou konsenzuálne vnímanou hodnotou je slušná diskusia a to, že „svoje záujmy nesmieme presadzovať vyhrážkami a násilím”. Takisto si zhodne myslíme, že „to, že s niekým nesúhlasím, neznamená, že by sa nemal zapájať do verejnej diskusie”. Tesný konsenzus panuje aj na tom, že „aj keď si myslím, že druhá strana môjho brehu je celkom mimo, má právo byť aktívna v demokracii”.

Zhodujeme sa aj na tom, že ako „voliči by sme nemali naskočiť na vlnu nenávisti” a mali by sme mať na pamäti, že „tu budeme spolu žiť aj po voľbách”. Aj preto zhodne podporujeme myšlienku „nedajme sa zbytočne rozdeľovať”. Ktoré konflikty teda vnímame ako umelé a ktoré ako vážne?

Elity verzus bežní ľudia

Konflikty mladých a starých či mesta a vidieka zhodne nevnímame ako príliš závažné. Zásadný spor však vnímame medzi tzv. elitami a bežnými občanmi, ktorý je podľa nás „spoločným menovateľom mnohých konfliktov”. Zhodu našla aj alternatívna formulácia: „Je tu konflikt medzi systémovo vylučovanými a tými, ktorým to až tak neprekáža (skôr vyhovuje).”

Spoločne si totiž uvedomujeme, že „ak nemalú časť spoločnosti vylučujeme z demokratických procesov, nečudujme sa narastajúcej nevraživosti”. Riešením tohto konfliktu nie je len dialóg, ale aj uvedomenie si našich pestrých a neraz náročných životných situácii, empatia či „prizvanie k stolu” aj tých, s ktorými nesúhlasíme.

Čo si myslíte vy?

Ak platí, že nás spájajú základné hodnoty a ochota vstupovať do otvorenej a slušnej diskusie, prečo narastá nevraživosť v spoločnosti? Je to nedostatok príležitostí a fór na umiernenú formu dialógu? Alebo tieto hodnoty aplikujeme len selektívne? A nájdeme viac postojov, ktoré nás spájajú, čo z nich činí nevyhnutný predpoklad vecnej diskusie a komunikácie?

Zapojte sa do pokračovania dialógu a nedajme sa zbytočne rozdeľovať. Diskutujme!

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Diskusie organizujeme dobrovoľne, pretože nám záleží na slušnej a vecnej diskusii. Viac informácií a výsledky predošlých diskusií nájdete na  www.staging.demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v  Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na  tomto linku. Live report z aktuálnej diskusie môžete sledovať na tomto linku.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.