Časté otázky

Čo je cieľom DEMDIS?

Cieľom projektu DEMDIS je obrusovanie hrán spoločenských konfliktov a budovanie vzájomného porozumenia. Pokým diskusii nevrátime jej zmysel a nebudeme si dôverovať, naša spoločnosť má problém. Preto sa usilujeme o vytvorenie sveta férovej, otvorenej a vecnej diskusie.

Kto sme?

Za projektom DEMDIS stojí občianske združenie DemDis. Sme partia ľudí, ktorí sa už nedokázali pasívne prizerať na úpadok verejnej diskusie. Aktuálne zapájame približne 25 ľudí do prípravy diskusií, komunikácie a skvalitňovania softvérového riešenia. Ak zdieľate naše nadšenie budeme radi ak nám pomôžete vytvárať svet férovej a otvorenej diskusie.

Naše aktivity môžete sledovať na našom Facebooku, Instagrame, či Linkedin profile.

Čo robíme?

Bez diskusie niet demokracie. Preto vytvárame priestor na férovú, otvorenú a vecnú výmenu názorov. V rámci svojej činnosti organizujeme online diskusie, zapájame do nich verejnosť a vyvíjame nový softvér. Naše minulé diskusie nám totiž opakovane ukazujú, že zmenou technických pravdiel dospejeme aj k zmysluplnejším výsledkom diskusie. Okrem riešení spoločenských konfliktov sa usilujeme o participatívne vytvorenie Kódexu diskusie a konsenzuálneho Slovníka. Ich **cieľom je postupné vytváranie jasných pravidiel diskusie a porozumenia pojmov.

Prečo to robíme?

Naša spoločnosť je polarizovaná a paralyzovaná. Príčinou je nedostatočná úroveň verejnej diskusie, ktorá takmer výlučne prebieha na sociálnych sieťach. No, tie nás uzatvárajú do informačných bublín a zneužívajú naše emócie. Namiesto hľadania zhody a vzájomného porozumenia sa dostávame do vyostrených konfliktov, z ktorých obe strany odchádzajú porazené a bez riešenia.

Medziľudské interakcie a konverzácie sú pestré. Preto žiadna online platforma nenahradí osobný kontakt. To však neznamená, že sa nemáme usilovať o nachádzanie vhodnejších platforiem, ktoré by nám umožňovali konštruktívne diskutovať na rôzne, i pálčivé témy.

Moderné technológie a sociálne siete majú potenciál pomôcť diskusiu, tak ako ju momentálne deštruujú. Existujú nástroje (napríklad Pol.is), ktoré procedurálnu demokraciu posúvajú na vyšší level – na úroveň, ktorá uprednostňuje konsenzus namiesto profitu.

Chabá diskusia rovná sa chabá demokracia. Preto ak usilujeme o demokraciu, mali by sme si ceniť i konštruktívnu výmenu názorov, ktorá nás posunie vpred. Mali by sme sa viac sústrediť na hľadanie zhody než na hnev.

Ako to robíme?

Naše ciele dosahujeme pomocou softvéru Pol.is. V diskusii ľudia hlasujú za komentáre a ak chýba ich názor, môžu napísať vlastný. Na pozadí prebieha štatistická analýza, na základe ktorej identifikujeme názorové skupiny a konsenzus. To nám umožňujú vykreslenie presnejšej mozaiky názorov diskutujúcich a nachádzanie zhody.

Konverzácie prebiehajú na rôznych webových stránkach. Keďže je našim cieľom zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do férovej a otvorenej diskusie, témy diskusií zdieľame cez rôzne komunikačné kanály (sociálne siete, médiá).

Po vyhodnotení diskusie publikujeme report o výsledkoch. V ňom prinášame údaje v čom spočívajú vzájomné rozdiely, ale hlavne to, na čom sa napriek odlišnostiam zhodneme.

V čom je rozdiel oproti iným sociálnym sieťam?

Princípy DEMDIS sú jednoduché. Spočívajú v rovnocennej príležitosti vyjadriť svoj názor a zároveň podporiť návrhy ostatných diskutujúcich. Bez osobných útokov a trollovania. Diskusia je férová, nezvýhodňuje kontroverzné príspevky a má jasne vymedzený čas.

Komentáre sú samostatnými návrhmi a každý názor je dôležitý. Počas diskusie sa na základe vášho hlasovania vykresľujú názorové skupiny a identifikuje konsenzus.

Môže sa zapojiť ktokoľvek?

Do diskusií sa môže zapojiť každý, kto má názor a ovláda pravidlá slušnej a vecnej diskusie. Vaše hlasy a komentáre sú anonymné, môžete sa však zapojiť aj pod svojim menom prihlásením cez Facebook. Našim cieľom je zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do férovej a otvorenej diskusie. Preto budeme radi, ak svojim názorom prispejete k nachádzaniu porozumenia a do konverzácie zapojíte svoje okolie.

Čo je Pol.is?

Pol.is je open-source softvér na ktorom prebieha hlasovanie a komentovanie. Umelá inteligencia a pokročilá štatistika nám pomáhajú analyzovať pestrú mozaiku postojov diskutujúcich a následne identifikovať konsenzus. Príklad ukážkovej diskusie a viac o Pol.ise nájdete na tomto linku.

Aké sú výhody platformy Pol.is?

 1. Diskusia je férová, otvorená a vecná. Každý má rovnocennú príležitosť súťažiť so svojim názorom.
 2. Každý diskutujúci má možnosť hlasovať za všetky návrhy ostatných účastníkov.
 3. Ak v diskusii chýba požadovaný názor, každý diskutujúci má možnosť prezentovať svoj návrh riešenia.
 4. Komentáre sú samostatnými návrhmi, o ktorých sa hlasuje. Tým, že nie je umožnené komentovanie komentárov, sa predchádza tzv. „trollingu“, zbytočným osobným útokom na komentujúceho a odvedenie centra pozornosti diskusie na odlišnú tému.
 5. Diskusia trvá obmedzený čas, spravidla 7 až 14 dní.
 6. Závery diskusie sú analyzované pokročilými štatistickými metódami. Pomocou nich identifikujeme konsenzus a interpretujeme výsledky diskusie.

Čo získame?

 • Identifikáciu názorových skupín. Konverzácia je v reálnom čase analyzovaná umelou inteligenciou, ktorá vykresľuje názorové skupiny a pozíciu účastníkov v rámci nich po hlasovaní o jednotlivých komentároch.
 • Konsenzus. Skúsenosti s Polisom ukazujú, že napriek vysokej polarizácii medzi účastníkmi, z diskusie vždy vzídu komentáre, na ktorých sa drvivá väčšina zhodne.
 • Podnety na nové a dôležité témy. Tým, že účastníci majú takmer neobmedzenú slobodu pridávať vlastné komentáre a nápady môžeme odhaliť zanedbané aspekty problematiky, ktoré sú dôležité pre jej riešenie.
 • Zistenie nízkej miery poznania pri určitých aspektoch problematiky. V dôsledku možnosti zdržať sa hlasovania konverzácia vyprodukuje sériu „neutrálne nabitých“ komentárov. To je signálom, že účastníci o danom probléme nemajú dostatok informácií, alebo sa im nezdá byť relevantný.

Prečo uprednostňujeme konsenzuálne výroky?

Na každom názore záleží a najhoršia otázka je len tá nepoložená. Ak skutočne chceme, aby boli naše názory vypočuté a otázky zodpovedané tými, ktorí si nárokujú titul našich zastupiteľov, musíme mieriť presnejšie. Konsenzuálne názory triafajú priamo do tepien demokracie, pričom ich nenapĺňajú žlčou. Vdychujú jej zmysel, ktorý zmierňuje konflikty a napätia spoločnosti.

Každý vieme, čo chceme. No nevieme, ako na to. Mali by sme preto diskutovať a efektívne vymieňať názory o chybách, ktorým by sme sa v budúcnosti radi vyvarovali. Mali by sme preto kultivovať diskurzívneho ducha. Jedine tak spolu nájdeme konsenzuálne prieniky, od ktorých sa môžeme odraziť pri riešení rôznych spoločenských problémov.

Ako definujeme konsenzus?

Vzorec bodovania a definovania konsenzuálneho výroku zohľadňuje:

a) Konsenzus naprieč názorovými skupinami; komentáre, ktoré majú podobnú percentuálnu podporu v názorových skupinách, získajú viac bodov.

b) Celkový počet diskutujúcich, ktorí s komentárom súhlasili.

c) Celkovú percentuálnu mieru súhlasu.

Ako môžete priložiť ruku k dielu?

Projekt DEMDIS je len na počiatku svojej dlhej cesty. Progres si však vyžaduje čas a energiu pre vytvorenie širšej komunity ľudí, ktorí nie sú ľahostajní voči výzvam, ktorým čelíme. Preto si nesmierne ceníme každé zdieľanie konverzácie, námet na novú tému, či komentáre k už existujúcim diskusiám. Bez participácie niet demokracie.

Ak je vám blízka myšlienka, ktorú sa usilujeme pretaviť do reality a máte záujem pridať sa k nášmu tímu, neváhajte vyplniť kontaktný formulár. Jedinou požiadavkou je dobrý úmysel posunúť spoločenskú diskusiu na vyšší level.

Prečo sa pripojiť do diskusie cez svoj Facebook profil?

V momentálnom štádiu využívame Facebook (FB) login na umoženie jednoduchej autentifikácie účastníka diskusie, ak sa rozhodne prihlásiť prostredníctvom svojho FB profilu. Vzhľadom na to, že väčšina ľudí má na FB profil, sme sa z praktických dôvodov rozhodli pristúpiť k tomuto kroku. Výhody prepojenia svojho FB profilu s konverzáciou sú primárne tieto:

 • Prihlásením sa cez FB máte možnosť prezentovať svoje originálne názory pod vlastným menom. Okrem toho sa vaša profilová fotka zobrazí na grafe, a budete mať možnosť v reálnom čase sledovať, v ktorej názorovej skupine sa nachádzate.
 • Na základe poskytnutého mailu vieme kontaktovať diskutujúcich, ktorí napísali najkonsenzuálnejšie komentáre a poskytnúť im priestor na bližšiu prezentáciu ich názorov.
 • Ak sa do konverzácie prihlásite cez FB a navštívite stránku z viacerých zariadení, v konverzácii uvidíte len tie komentáre, o ktorých ste ešte nehlasovali.

Od Facebooku požadujeme len nevyhnutné údaje na účely zefektívnenia diskusie. Konkrétne ide o meno, priezvisko, profilovú fotku a email. V prípade žiadosti o výmaz údajov nás kontaktujte na kontakt@www.staging.demdis.sk.

Kde sa dozviem viac?

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.