Chceme liberálnu demokraciu, ale bez prívlastku? A vylieči ju osvietený líder?

Nie sme spokojní s tým, ako funguje naša demokracia, a spoločne vnímame potrebu jej reštartu. Akým smerom by sme sa mali teda uberať?

Výsledky aktuálnej diskusie na tému: „November ’89: Kam sme sa to dopracovali? A vylieči našu demokraciu len tvrdá ruka?“ ukazujú širokú zhodu na podpore slobodnej súťaže politických síl, rešpektovaní ľudských práv a deľby moci.

Napriek tomu vznikajú rozpory ohľadom toho, či nás z aktuálneho marazmu vytiahne osvietený líder, ktorý nebude brať ohľad na demokratické procesy, alebo vláda jednej dobrej strany.

Čo teda v skutočnosti chceme? Viac či menej demokracie? A ako ju vyliečiť?

Zapojte sa do diskusie a nájdime spoločné riešenia problému, ktorý sa týka nás všetkých!

Odpojiť Facebook účet

Kto sa zapojil?

Spomedzi 236 diskutujúcich sa vykreslili dve názorové skupiny A a B. Hlavné rozdiely spočívajú v odpovediach na otázku, či by sme mali opustiť cestu liberálnej demokracie. Odlišnosti sú taktiež v tom, či naše problémy vyrieši jeden osvietený líder, ktorý „ukončí všetky tie hádky v parlamente“.

Skupina B si taktiež oproti druhej myslí, že „Slovensko potrebuje vládu jednej dobrej strany. Viac netreba“. Na druhej strane však v skupine B až 57 percent ľudí súhlasí s tým, že systém viacerých strán je dobrým modelom.

V čom sa zhodujeme?

Diskusia opäť ukazuje, že napriek nezhodám existuje aj široký konsenzus. Kľúčovým východiskom je zhoda na tom, že naša demokracia potrebuje reštart. Rovnako sú obe skupiny frustrované z toho, ako funguje slovenská demokracia. Zhodne si tiež myslíme, že „problém nie je v demokracii ako takej, ale v tom, že nefunguje tak, ako by mala“. Čo teda s tým?

Konsenzuálnych riešení je viac, ako by sme možno čakali. Obe skupiny si myslia, že „naša demokracia potrebuje nový spôsob zapájania občanov do jej procesov“. Riešenie vidíme aj v reforme volebného systému so silnejším zastúpením regiónov, či fungovania politických strán.

Diskusia zároveň ukazuje širokú podporu myšlienky, že „demokratická vláda by mala vždy dbať na záujmy všetkých, nie len tých, ktorí ju zvolili“. Rovnako podporujeme princíp slobodnej súťaže politických názorov, nezávislosti justície, do ktorej by volení zástupcovia nemali zasahovať, ako aj v ochrane slobody prejavu a tlače.

Ako ešte vieme zlepšiť súčasný systém? Ako môžeme efektívnejšie zapájať občanov do demokratických procesov, ak spoločne uznávame, že politické strany to neumožňujú?

Zapojte sa do pokračovania diskusie a nájdime spoločnú reč.

Ďakujeme, že diskutujete slušne!

Diskusia je otvorená do 30. novembra 2022.

Priebežné výsledky diskusie sú len výňatkom niektorých konsenzuálnych názorov z diskusie. Kompletný Polis report môžete sledovať v reálnom čase na tomto linku.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.