Klamstvá sú v debatách štandardom. Ako nastaviť pravidlá tak, aby neboli?

Veľa ľudí dôveruje klamárom - lži zaobaľujú do poloprávd a vyvracanie tvrdení častokrát oči neotvára. Ako teda nastaviť pravidlá debát, aby sa klamstvo nevyplácalo? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

Aktuálna diskusia nám ukazuje zhodu na tom, že klamstvá do verejného priestoru nepatria. Zároveň si však uvedomujeme, že vyžadovanie tohto štandardu nie je jednoduché. Napriek tomu nachádzame mnohé konsenzuálne riešenia – časový limit, asertívnejší moderátor, či pravidlo tri krát a dosť. Spoločne ceníme, ak je politik schopný priznať si, že sa mýlil. Nevnímame to ako slabosť.

Ak teda je teda diskusia s klamármi nevyhnutnosťou, ako nastaviť férové pravidlá debát? Ako motivovať účastníkov k tomu, aby klamanie nevnímali ako efektívnu stratégiu?

Zapojte sa do pokračovania diskusie a nájdime spoločné riešenia!

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Odpojiť Facebook účet

Kto sa zapojil?

Do diskusie sa zapojilo vyše 360 diskutujúcich, ktorí boli zoskupení do dvoch skupín – A a B.

Skupina A je menej homogénna vo svojich odpovediach a definuje ju ochota diskutovať aj s klamármi. Diskutujúci tejto skupiny by diskutovali aj s politikmi, ktorí šíria ruskú propagandu a pozvali by ich aj do verejnej diskusie. Mierna nejasnosť je v otázke efektivity, kde si 28% tejto skupiny myslí, že diskusia s klamárom je neefektívna, nakoľko sa neprizná.

Skupinu B definuje odmietanie diskusie s klamármi vo verejnom priestore. Špeciálne kladú dôraz na usvedčeného klamára. Obávajú sa legitimácie klamára a považujú diskusiu s ním za neefektívnu, nakoľko nevyhnutne nemusí prísť k náprave.

Je efektivita diskusie jedinou hodnotou, ktorú by sme mali zohľadniť pri diskusii s klamárom alebo sú v hre aj iné hodnoty? Aké by mali byť pravidlá slušnej a racionálnej diskusie s klamárom?

Vyžadujeme štandardy

V predvolebnom ruchu sa často diskutuje o tom akých chceme politikov, budúcnosť či smerovanie spoločnosti. Napriek rozdeleniu nás spája vyžadovanie štandardov na verejné osoby a najmä politikov.

Viac ako polovica diskutujúcich nesúhlasí s tým, že klamstvo je legitímnou stratégiou v politickom boji. Uvedomujeme si, že problémom je aj dôvera, ktorú vkladáme do notorických klamárov. V štandardoch správania politikov nie sme ochotní tolerovať klamstvo – nepovedať celú pravdu považujeme za vhodnejšiu možnosť. Ešte silnejší konsenzus nachádzame pri vnímaní človeka v moci, ktorí by nemali klamať nikdy.

Aké štandardy správania sme ochotní tolerovať sebe a aké osobám vo verejnom priestore či s mocou? Je úprimnosť v komunikácii východiskom pre budovanie dôvery?

Moderácia tvrdým orieškom

Prirodzenou súčasťou predvolebných bojov sú aj politické diskusie. Z aktuálnej debaty vyplýva, že väčšina z nás by si priala v nich vidieť overovateľa faktov, ktorý by vedel zasiahnuť do debaty v prípade uvedenia nepresnej informácie jednej zo strán. Diskutujúci sa zhodujú aj na tom, že klamári často nedopovedajú na otázku moderátora a jednoducho skáču do inej témy. Skákanie z tém väčšina diskutujúcich považuje za nevhodné aj zo strany moderátora či média, nakoľko sa vytvára väčší priestor pre klamstvá.

Až 79% diskutujúcich súhlasí s tým, že pravidlá diskusie by mali účastníkov motivovať k tomu, aby neklamali. Avšak aké pravidlá by to mali byť? Obmedzený čas na jedného účastníka? Prísnejší zásah moderátora? Špecifikácia témy či „trestné lavice“ pre notorických klamárov?

Zapojte sa do pokračovania diskusie!

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na www.staging.demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku. Live report z diskusie môžete sledovať zas tu.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.