Konsenzus na dosah: Ako zefektívniť referendum?

Ďalšie neúspešné referendum ukázalo, že v slovenskej spoločnosti vyvstáva otázka efektivity a využiteľnosti tohto inštitútu. Mali by sme upraviť podmienky, za akých sa realizuje? A ak áno, tak ako?

Zapojte sa do pokračovania diskusie o tom, v akých prípadoch má referendum zmysel.

Odpojiť Facebook účet

Kto sa zapojil?

Do diskusie sa zapojili ľudia z dvoch názorových skupín. Najväčší rozkol nastal v prípade otázky zmysluplnosti referenda o predčasných voľbách. Ďalšia štiepiaca línia sa objavila pri názore, že referendum len zbytočne polarizuje spoločnosť.

Skupina A si myslí, že „referendum o predčasných voľbách je nezmysel” a drahý prieskum verejnej mienky. Problém však má len s referendom o predčasných voľbách. Vo všeobecnosti ho považuje za dôležitú súčasť demokracie.

Skupina B je na druhej strane za referendum o predčasných voľbách a celkovo za častejšie organizovanie referend o „väčšine politických otázok”. Aj preto je toho názoru, že „podmienky na uskutočnenie platného referenda sú príliš prísne,” pričom si myslí, že „ak sa podarí uskutočniť referendum, všetci občania a politici majú povinnosť vyzývať na účasť na ňom“.

Rozpor nie je vo vnímanej zmysluplnosti referenda

DEMDIS diskusia ukazuje, že príčina nezhody nie je v chápaní inštitútu referenda. Obe skupiny sa vo väčšine zhodujú, že „referendum je dôležitou a zmysluplnou súčasťou demokracie”. Problém je skôr v tom, za akých podmienok ho realizovať a o akých otázkach. Medzi diskutujúcimi takisto prevláda názor, že „potrebujeme jasnejšie pravidlá vedenia predreferendovej kampane”. Jasný konsenzus panuje aj v tom, že „ak sú otázky protiústavné, je to chyba toho, kto ich formuloval, a nie toho, kto na to poukázal”.

Je teda zrejmé, že inštitút referenda vo všeobecnosti je vnímaný pozitívne. O tomto výroku svedčí aj fakt, že v oboch táboroch našiel podporu názor, že „aj demokracia niečo stojí. Nemali by sme sa na nástroj priamej demokracie pozerať cez peniaze“.

Čo si myslíte vy?

Za akých podmienok má referendum zmysel? A kedy, naopak, nie?
Priebežné výsledky diskusie sú len výňatkom niektorých názorov z diskusie. Kompletný Polis report môžete sledovať v reálnom čase na tomto linku.

Ďakujeme, že diskutujete slušne!

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.