Paragraf 363 má svoje opodstatnenie. Nie však v súčasnej podobe. Ako ho teda zlepšiť?

Rozhodnutia jedného človeka by mali byť preskúmateľné a moc by sme mali deliť medzi viacerých. Nielen na tom sa dokážeme zhodnúť pri téme, ktorá dlhodobo rozdeľuje spoločnosť. Zapojte sa do pokračovania diskusie a nachádzania zhody!

Vo všeobecnosti nachádzame zhodu na tom, že paragraf 363 by mal mať svoje miesto v právnom poriadku. Vnímame však potrebu jeho zlepšenia - tak, aby sme vyvažovali medzi garanciou spravodlivosti a bariérami zneužívania práva (či už zo strany OČTK, alebo generálneho prokurátora).

Dokážeme nájsť ďalšie zhodné riešenia malátnej spravodlivosti, ktorá sa týka nás všetkých?

Zapojte sa do pokračovania diskusie!

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Odpojiť Facebook účet

Kto sa zapojil?

Do diskusie o problémoch a zlepšeniach paragrafu 363 sa zapojilo vyše 500 diskutujúcich. Tí boli na základe hlasovania automaticky rozdelení do dvoch názorových skupín - A a B. Základnými otázkami diskusie bolo, čo s paragrafom 363 - či sa má toľko moci koncentrovať v rukách jedného človeka (GP), či je znenie tohto paragrafu v poriadku a či je téma príliš spolitizovaná.

Názorová skupina A sa prikláňa k názoru, že GP a jeho rozhodnutia týkajúce sa §¤363 TP sú nedôveryhodné. Paragraf vnímajú ako nástroj zametania korupcie pod koberec. Zároveň sa obávajú jeho zneužívania, keďže aj „GP je skorumpovateľný”.

Skupina B, naopak, zastáva názor, že §363 TP je nastavený dobre - je nevyhnutným nástrojom ochrany zákonnosti - kauzy len vracia do rúk vyšetrovateľov na dovyšetrovanie. Činnosť generálneho prokurátora skupina B vníma ako dôveryhodnú.

Deľba moci nevyhnutná

Napriek značnej a citeľnej polarizácii spoločnosti však konsenzus existuje a je na dosah. Zhodujeme sa na základných princípoch, že „zdravý právny štát by mal deliť moc medzi viacerých” a tiež, že „právny štát je o systéme a inštitúciách, nie o ľuďoch.” Aj keď nenachádzame konsenzus na tom, či sú rozhodnutia GP spojené s používaním § 363 TP v poriadku, zhodneme sa na tom, že „rozhodnutia jedného človeka by mali byť preskúmateľné”, a teda že by mal existovať nejaký systém kontroly týchto rozhodnutí.

V diskusii sme zároveň identifikovali sémantický problém diskurzu na túto tému. Diskutujúci sa zhodli na tom, že „trestné stíhanie sa paragrafom 363 neukončuje”. To je de iure správne, no zrušením uznesenia o začatí trestného stíhania sa de facto ukončuje. Ide teda o rozpor medzi faktickou a právnou interpretáciou. Toto nedorozumenie môže prispievať k vzájomnému neporozumeniu a zamedzovať vecnej diskusii.

Záleží nám na vyšetrovaní korupcie

Až 86% z hlasujúcich sa zhodlo, že im „záleží na tom, aby sa korupcia vyšetrovala”. Zároveň však máme zhodné obavy zo zneužívania polície na politické účely. Väčšina diskutujúcich súhlasila, že: „Obávam sa, že sa raz budeme za túto našu dobu úprimne hanbiť. Ohýbanie práva a jeho zneužívanie zo strany koalície aj opozície.”

Spoločne si teda uvedomujeme, že ide o citlivú tému, ktorej aspekty by sme mali citlivo vyvažovať. Dôležité je teda nastavenie systému istých bŕzd a protiváh. Tie by mohli mať napríklad podobu v tomu, že „GP musí použitie 363 vždy zdôvodniť a poukázať na to, kde a akým spôsobom bol porušený zákon, čo je možné vecne skontrolovať”.

Čo si myslíte vy? Aké ďalšie riešenia by mohli prispieť k lepšej spravodlivosti a zníženiu nástrojov zneužívania práva? Nemal by sa paragraf 363 vrátiť k svojej pôvodnej podstate a aplikovať len na „podstatné porušenia zákona”?

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na www.staging.demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku. Kompletný Polis report z diskusie nájdete tu.  

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.