Spoločnosť pokroku alebo strachu: Aká je funkcia manželstva v spoločnosti?

Aká je hlavná funkcia manželstva? Môžu dané funkcie napĺňať aj civilné zväzky? A prečo sa nevieme zhodnúť na potrebe ochrany lásky viacerými spôsobmi? Zapojte sa do pokračovania nachádzania spoločnej reči!

Napriek tomu, že aktuálna diskusia obsahuje pestré názory, tak dokážeme nachádzať konsenzus. Zhodujeme sa na tom, že práve manželstvo plní funkciu stabilizačného prvku v spoločenských vzťahoch. Taktiež sa zhodneme na tom, že LGBTI+ komunita je súčasťou občianskej spoločnosti, a tak by sme sa mali k nej aj správať.

Relatívna zhoda panuje aj na okruhu práv, ktoré by mal štát zaručovať homosexuálnym párom. Patrí sem možnosť nahliadať do zdravotnej dokumentácie či dedenie po partnerovi alebo partnerke.

Do akej miery je solidarita k LGBTI+ komunite heslom? Sme pripravení nanovo zadefinovať vzťahy medzi sebou? A hlavne vieme aká je primárna funkcia civilných zväzkov?

Zapojte sa do pokračovania diskusie a nájdime spoločnú reč!

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Ďakujeme, že diskutujete slušne.

Odpojiť Facebook účet

Kto sa zapojil?

Do diskusie sa zapojilo vyše 250 diskutujúcich, ktorí boli automaticky na základe hlasovania zaradení do dvoch názorových skupín- A a B.

Skupinu A definuje pomerne silná podpora LGBTI+ komunity. Až 91% diskutujúcich tejto skupiny považuje nemožnosť uzavrieť formu civilného zväzku pre LGBTI+ komunitu za diskrimináciu. Drvivá väčšina tejto skupiny taktiež nesúhlasí s tým, že ochranu si zaslúžia len páry, ktoré vedia splodiť dieťa. Z daného sa dá predpokladať, že funkciu manželstva nevnímajú len cez biologickú funkciu- zachovanie rodu. Dôležitý pre túto skupinu je aj progres spoločnosti cez posilňovanie postavenia homosexuálnych párov.

Skupinu B definuje uprednostnenie biologickej funkcie manželstva a odmietnutie civilných zväzkov pre LGBTI+ komunitu. Až 77% zo skupiny si myslí, že nie je diskriminačné, ak štát negarantuje možnosť civilného zväzku a až 88% vníma inštitút manželstva ako podmienečne vyhradený pre heterosexuálne páry. Diskutujúci skupiny B súhlasia s tým, že štát by mal chrániť len páry, ktoré sú schopné napĺňať biologickú funkciu a zároveň pre nich nemá zmysel manželstvo bez detí. Avšak paradoxne si táto skupina nemyslí, že manželstvo by mohlo zlepšiť spoločný život páru, a preto odmietajú aj možnosť civilného zväzku ako takého.

Nepravý konsenzus oboch skupín je v problematike toho, či by štát mal uznávať zväzky homosexuálnych párov, ktoré uzatvorili civilný zväzok v zahraničí. Je možné sa domnievať, že skupina A nesúhlasí nakoľko verí, že štát by mal uznávať nie len tieto zväzky, ale naopak napĺňať pozitívny záväzok v právach LGBTI+ komunity. A je pravdepodobné, že skupina B nesúhlasí s tvrdením, pretože plošne odmieta akékoľvek civilné zväzky, bez ohľadu na to, či v danom štáte sú uznané.

Aké sú naše motivácie uzatvárať civilné zväzky? Ako vyzerá spoločnosť, v ktorej sa všetci cítime slobodný?

Zdieľané životy

Viac ako polovica všetkých diskutujúcich si zhodne myslí, že štát by nemal zasahovať do výberu nášho partnera a partnerky. Mierne nestabilná je skupina B, kde si približne polovica vie predstaviť zásahy štátu do výberu partnera. Mal by štát rešpektovať našu slobodu a autonómiu pri výbere partnera a partnerky? Ak by mal štát zasahovať do našich súkromných vzťahov ako by to mal robiť?

Sú otázky civilných zväzkov v skutočnosti otázkami priradenia sa k civilizovanému svetu? Táto otázka nevyhnutne zostáva otvorenou, nakoľko debata ukazuje, že drvivá väčšina skupiny A si dané myslí a až 80% skupiny B tomuto posunu odporuje.

Ignorujeme možnosť zdieľania života pre LGBTI+ komunitu? Bojíme sa strašiaka, ktorý neexistuje? Alebo progres nie je niečo, na čo je naša spoločnosť pripravená?

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na www.staging.demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku. Live report z diskusie môžete sledovať zas tu.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.