Mali by sme diskutovať s fašistami? (Výsledky)

Mali by sme diskutovať a politicky obchodovať s fašistami? Na túto otázku sme sa spoločne pozreli bližšie spolu s viac ako 140-timi diskutujúcimi, ktorí prispeli k nájdeniu konsenzuálnych riešení.

Už v priebehu diskusie prevládla zhoda na tom, že nám stále záleží na tom, aby sme žili v slobodnej a demokratickej spoločnosti. Je však diskusia s osobami, ktoré chcú demokraciu potlačiť v súlade s týmto cieľom? Z ostatnej diskusie sa zdá, že áno. Podľa diskutujúcich by sme priestor na diskusiu mali dať každej politickej strane. Okrem toho by sme fašistom mali odpovedať na ich otázky, ale nie politicky obchodovať v parlamente.

Komentár č. 22; Podpora v rámci skupín: A (100%), B (78%)

Rozvrat demorkacie (ne)diskusiou s fašistami?

To či vôbec nechať každému priestor v diskusii sa stalo hlavnou štiepiacou líniou medzi 2 skupinami, ktoré sa vykryštalizovali počas konverzácie: Prvá skupina zastáva názor, že ak pripustíme fašistov do verejnej diskusie môže to smerovať k zániku demokracie čo potvrdzuje aj presvedčenie, že umožnením radikálom zúčastňovať sa verejných debát zvyšujeme ich popularitu a nechávame priestor ich politickému programu – rozkladu demokracie. Oproti nej stála početnejšia skupina, ktorá bola názoru, že demokracia zostane zachovaná aj ak necháme každému priestor vyjadriť sa. Ba práve naopak, druhá skupina si myslí, že demokracia bez diskusie s každým, končí. Už to nebude demokracia, ale nejaký divný hybrid.

Komentár č. 15; Podpora v rámci skupín: A (87%), B (50%)

Otvorenosť diskusie? Áno, ak má férové pravidlá.

Prístup do diskusie by mal byť teda otvorený, ale len za istých férových pravidiel, ktoré sme spoločne načrtli. Po prvé, diskutovať by sa malo s každým, kto úprimne stojí o vecnú a férovú diskusiu. Druhé pravidlo predstavuje princíp slušnosti: do verejných debát by mali byť pripustení len ľudia, ktorí rešpektujú pravidlá slušnej diskusie (nezavádzať, neurážať).

Uvedenými pravidlami sa to však nekončí. Veľké bremeno spočíva aj na ramenách moderátora diskusie, ktorý by mal byť pripravenejší, asertívnejší a rozumieť hlbšie problematike, aby mala verejná debata zmysel. To aj kvôli zhode na tom, že problém TV debát je v nedostatku času na vyvracanie všetkých uvedených klamstiev a zavádzaní. Práve z toho dôvodu je pri diskusiách tvárou v tvár s účasťou moderátora nevyhnutné, aby rozumel diskutovanej problematike a väčšmi sa v prebiehajúcej debate angažoval.

Okrem toho však diskusia ukázala jednoznačný konsenzus na tom, že vo férovej diskusií by sme nemali odsudzovať človeka, ale hodnotiť vecnosť obsahu, ktorý hovorí. Napriek tomu sme sa však zhodli na istých limitoch prístupu do verejnej diskusie, ktoré spočívajú v príncípe nech sa vyjadria všetci. Avšak v momente, kedy ich názory začnú propagovať fašizmus by mali byť stopnutí.

Všetky uvedené pravidlá by sa nemali vzťahovať len na fašistov, ale mali by byť nevyhnutnou súčasťou každej slušnej diskusie s kýmkoľvek. Na druhej strane by sme spoločne určite našli aj ďalšie kritériá férovej a otvorenej diskusie, ktoré spoločne doplníme v ďalších diskusiách.

Komentár č. 7; Podpora v rámci skupín: A (100%), B (72%)

Ale kto sú to vlastne tí fašisti?

Táto otázna zaznela v diskusii viackrát. Zhoda nastala na tom, že je najskôr potrebné jasne tento pojem zadefinovať a nepovažovať každého čo má iný názor ako ja hneď za fašistu, hlavne je prinášať dobré skutky (17). Dohodli sme sa tiež, že nie je vhodné len tak niekoho onálepkovať, ale je potrebné najskôr rozpoznať, kto je a kto nie je fašista, človek so zvrátenými myšlienkami. (25) Kvôli tomu, že tieto otázky mnohokrát tvoria spory aj v spoločnosti, budeme sa nimi zaoberať v ďalšej diskusii.

Let´s make diskusia great again! Zostaňte naladení.

Diskusia bola otvorená od 12. do 21. júna. Kompletné Polis report nájdete na tomto linku.

Aktualizované pravidlá Kódexu

Vďaka vašej účasti sme vedeli rozšíriť náš Kódex férovej a otvorenej diskusie o dve nové pravidlá:

  1. Do verejných debát by mali byť pripustení len ľudia, ktorí rešpektujú pravidlá slušnej diskusie (nezavádzať, neurážať).

2. Diskutovať by sa malo s každým, kto úprimne stojí o vecnú a férovú diskusiu.

Odpojiť Facebook účet
Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.