„My“ verzus „oni“ pred voľbami. Sprievodca výsledkami DEMDIS diskusií

Zhoda v rozhádanej spoločnosti existuje. A to aj počas divokého predvolebného obdobia. Prečítajte si nového sprievodcu výsledkami DEMDIS diskusií!

Čo nás spája a čo rozdeľuje? Pred čím potrebujeme zachraňovať? Akú chceme spoločnosť, strany či politikov? A vôbec – kto sme „my“ a kto „oni“?

Pýtajúc sa na tieto zásadné spoločenské otázky sme počas septembra 2023 zorganizovali štyri DEMDIS diskusie. Ich cieľom bolo porozumieť podstate spoločenských konfliktov, budovať mosty, hľadať spoločné riešenia a vyjadriť naše spoločenské ašpirácie. A to všetko na základe nájdenej zhody medzi na prvý pohľad nezmieriteľnými tábormi.

Slovensko sa zmieta v konfliktoch a ostrá predvolebná kampaň spoločenskej pohode nepomáha. Neschopnosť viesť slušný a vecný dialóg, pocit odcudzenia a nadradenosti, umelé nafukovanie konfliktov… To všetko obmedzuje našu kolektívnu spoluprácu a akcieschopnosť pri riešení závažných problémov našej krajiny.

Misiou DEMDIS je nachádzať, budovať a rozvíjať vzájomné porozumenie a konsenzus. Sme v DEMDIS presvedčení, že počas divokého predvolebného obdobia je to o to dôležitejšie a potrebnejšie. Preto sme odštartovali septembrový diskusný blok a teraz vám prinášame tohto sprievodcu výsledkami našich vzájomných konverzácií. Táto unikátna sonda obsahuje nielen popis výsledkov septembrových diskusií, ale aj naše návrhy, tipy a odporúčania, ako budovať komunikačné mosty.

Článok je len výňatkom, kompletného sprievodcu v PDF podobe si môžete stiahnuť na odkaze nižšie.

Pred akou „pliagou” potrebujeme „zachrániť”?

Slovensko prechádzajúc náročným obdobím čaká zásadné rozhodnutie. Voľby sú vyvrcholením spoločenskej diskusie a srdcom demokracie. Napriek zhodne na vážnych výzvach sa zmietame v „bratovražednom boji”. Hádame sa, prešľapujeme na mieste a stagnujeme. Prečo nie sme schopní spolupráce na riešeniach? Skutočne nás rozdeľujú hodnoty? Kto tu zarába na konfliktoch? Akú chceme spoločnosť? A kým vlastne sme?

Keby sme na strašenie politikov tak lacno neskákali, nerobili by to. Čo s tým?
Upadajúce zdravotníctvo, narastajúca chudoba, zaspaté školstvo… Zhodujeme sa, že to všetko sú vážnejšie problémy ako tzv. „kultúrne vojny”. Ako na to? Zapojte sa do pokračovania diskusie!

Prvým krokom riešenia spoločných problémov je ich pomenovanie a určenie priority ich riešenia. Upadajúce zdravotníctvo, narastajúca chudoba, zaspaté školstvo, odliv mozgov či korupcia - to všetko však vnímame ako vážnejšie problémy, než „kultúrne vojny”. Prioritne by sme mali riešiť výzvy, na ktorých sa zhodneme, že sú vážne. Bez toho spolu ďaleko nezájdeme.

Diskusiami sme dospeli k zhode na systematickom probléme - chýba nám slušný, vecný a racionálny dialóg. Práve to pred touto „pliagou” potrebujeme „zachrániť”. Na to však netreba spasiteľov, ale „aktívnych občanov! a slušných diskutérov. Bez férovej diskusie niet porozumenia, dôvery ani spolupráce.

To však podkopáva hojne využívaná politická stratégia „rozdeľuj a panuj”. Zhodujeme sa, že politici neraz maľujú čertov na stenu, aby sa potom mohli pasovať do role záchrancov národa. I keď to odmietame - politici by mali byť slušní, neviesť sa na vlne nenávisti a nerozdeľovať spoločnosť.

Narastajúce napätie

Problém je však nie len v tom, že konflikty pútajú pozornosť, ale aj v tom, že podkopávajú našu schopnosť spolupráce. Kmeňové myslenie „my” verzus „oni” zneužívajú populisti na mobilizáciu svojho tábora a zabezpečenie podpory „našich ľudí”. V skutočnosti sa však nechceme nechávať zbytočne rozdeľovať. Riešením je dialóg a úprimná snaha porozumieť.

Zneužívanie stratégie rozdeľuj a panuj politikmi však neznamená, že bez toho by všetky napätia pominuli. V rozmanitej spoločnosti je prirodzené a žiaduce, že každý máme svoje sny, predstavy, potreby a ciele. A tie sú často protipólne. Otázkou tak bolo, aký konflikt leží na pozadí bežných hádok? Čo umožňuje politikom zneužívať našej kmeňové myslenie „my” verzus „oni” pre vlastné politické ciele?

Diskusiami sme identifikovali aj konflikty, ktoré ležia pod povrchom. Okrem zásadného civilizačného štiepenia medzi „Západom” a „Východom” to je spor medzi „elitami” a „bežnými ľuďmi”, ktorý ide ruka v ruke s konfliktom medzi kapitálom a pracujúcou triedou. Tieto spoločenské štiepenia sú väčšinovo a zhodne vnímané naprieč tábormi.

Častovanie sa dezolátmi či slniečkarmi k ničomu nevedie. Riešením je dialóg. Ako teda budovať mosty?
Elity verzus bežní ľudia ako spoločný menovateľ mnohých konfliktov. Nielen to zhodne vnímame ako zásadné spoločenské štiepenie. Konsenzus však existuje - spája nás hodnota slušného dialógu a nechceme sa dať zbytočne rozdeľovať. Zapojte sa teda do pokračovania diskusie!

Demokracia je diskusia - a v tomto svetle záver príliš neprekvapuje. Ak žijeme v systéme, ktorý nás presviedča o ideáloch slobody, rovnosti a dôstojnosti a zároveň ich nedokážeme vierohodne realizovať, problém (demokratický deficit) je na svete.

Štrukturálny konflikt medzi „elitami” a „bežnými ľuďmi” sa tak dá chápať ako spor medzi tými, ktorým súčasné status quo vyhovuje a tými, ktorí pociťujú frustráciu z vylúčenia. Jedna strana druhou neraz pohŕda - a tá druhá dlhodobú frustráciu premieta aj v radikálnejšie prejavy nesúhlasu (s demokratickým konsenzom; spoločenskou zmluvou).

Všetci na jednej lodi

Ak nám k tomu všetkému chýba aj vzájomné porozumenie a pochopenie našich neraz neľahkých životných situácii, nemožno sa príliš čudovať narastajúcemu napätiu. Hádky, urážky, nálepkovanie, snaha umlčať druhú stranu či vyhrážanie sa a fyzické násilie sú pochopiteľnými dôsledkami….

Zhodneme sa však, že to je cestou do pekla, pričom existuje aj iná. Slušným a vecným dialógom budujeme vzájomné porozumenie a vytvárame základy našej spolupráce. Všetci sme na jednej lodi - považujeme sa za omylných, no empatickými ľudí, diskutérov s otvorenou mysľou. Spoločne chceme žiť v lepšej spoločnosti a konať dobro.

Podľa diskusií sa vnímame ako aktívni občania, ktorí sú ochotní vstupovať do slušného dialógu s druhou stranou. Len tak sa zachránime pred spoločenskými neresťami.

Kto sme „my”, že by si tí druhí jednu „po papuli” zaslúžili?
Zhodujeme sa, že Slovensko má problém s kmeňovým myslením „my” verzus „oni”. Kto sme však my? A kto oni? A nie sme náhodou všetci na jednej lodi? Zapojte sa do diskusie!

“Ak sa nám podarí tieto naše ašpirácie premieňať v realitu a odsunúť našu zášť bokom, môžeme sa mať všetci lepšie. Vytvorením nových fór demokratickej diskusie môžeme vyrovnať pokrivené zrkadlo politiky a verejného diskurzu. Napriek tomu, že demokracia a diskusia dnes čelia vážnej kríze, zhodujeme sa na ňom, že riešením je férový, otvorený a slušný dialóg,” uzavrel Horský.

Otázkou už je len to, či to myslíme úprimne a vážne. Máme odvahu vydať sa cestou, ktorá môže byť neraz nepríjemná, no očisťujúca? Máme odvahu nenechávať sa zbytočne rozdeľovať?

V DEMDIS tvoríme svet férovej a otvorenej diskusie. Ďakujeme za Vašu ochotu podieľať sa na ňom a hľadať spoločné riešenia. Ďakujeme za Vašu účasť!

Konsenzus na dosah

Čo nás spája a čo rozdeľuje? Pred čím potrebujeme zachraňovať? Akú chceme spoločnosť, strany či politikov? A vôbec – kto sme „my“ a kto „oni“?

V nasledujúcich dňoch vám prinesieme podrobnejšie správy zo všetkých štyroch septembrových predvolebných diskusií. V každej zo štyroch častí nájdete popis názorových skupín, ktoré sa počas diskusie vytvorili, zoznam najkonsenzuálnejších komentárov a nakoniec aj stručné zhrnutie výsledkov diskusie.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.