Miesto podpory silnejúce útoky. Z čoho pramení nedôvera v mimovládny sektor?

„Sorosovym mimovládkam ani cent!” Aj takéto heslá rezonovali v našom predvolebnom diskurze. Napriek tomu, že mimovládne organizácie sú kostrou zdravej demokracie, sa javí, že väčšmi postrádajú dôveru širokej verejnosti. Prečo? Zapojte sa do diskusie!

Z čoho pramení nedôvera v mimovládne organizácie? A s akými prekážkami sa stretávate pri komunikácii a budovaní dôvery vo vašu prácu?

Zapojte sa do prvej časti diskusného bloku a nájdime zdroje nedôvery. Pomenovanie problémov je nevyhnutným predpokladom ich riešení! Na tie sa bližšie pozrieme v ďalšom bloku.

Prečo diskutovať?

Prieskum z roku 2019 nám ukázal, že až 30% populácie mimovládnym organizáciám nedôveruje (15% sa nevedelo vyjadriť). Respondenti ako hlavné dôvody uvádzali netransparentnosť (15%), manipuláciu a polarizáciu spoločnosti (13%), prospechárstvo (12%), podvody (12%), či neinformovanosť (10%). Zároveň azda nemožno predpokladať, že za ostatné roky sa situácia zlepšila. Otázkou tak je aj to, či sa stotožňujete s takýmto vnímaním nedostatkov, alebo problém leží inde, či hlbšie? A majú svoj istý podiel viny na dnešnej situácii aj aktéri mimovládneho sektora?

Demokracia je diskusia. Len vzájomnou a vecnou výmenou pohľadov a skúseností sa dokážeme posúvať vpred. DEMDIS preto v spolupráci s Bystrinami otvára unikátny diskusný blok, ktorý sa skladá z dvoch digitálnych diskusií a dvoch workshopov. Táto diskusia je prvou fázou, ktorej cieľom je pomenovať problém a porozumieť skúsenostiam mimovládnych organizácii. Výsledky budú zohľadnené nie len vo finálnom komplexnom reporte, ale budú aj podkladom ďalších fáz (workshopov a diskusií). Budeme vám preto veľmi vďační za vašu účasť!

Je na čom stavať

Dôvody démonizácie mimovládnych organizácií sme hľadali aj augustovej DEMDIS diskusii pre širšiu verejnosť. Napriek pestrým nezhodám sme našli konsenzus aj na tom, že „každý má právo zúčastňovať sa verejného života a združovať sa aj v (mimovládnych) organizáciách”, alebo že „aj mimovládne organizácie sú politickým aktérom v demokracii”. Ako vieme ďalej pracovať s týmito hodnotovými piliermi?

💡
Najkonsenzuálnejšie názory z diskusie „Prečo démonizujeme mimovládky?(august 2023)
1. Podporujem slobodu prejavu. (5)
2. Mimovládne organizácie by mali byť transparentné. (7)
3. Zverejňovanie výročných správ o donoroch a výdavkoch zásadne zvyšuje transparentnosť. (16)
4. Záleží mi na zdravej demokracii a spoločnosti. (4)
5. Slobodná súťaž názorov je nevyhnutnosťou. (6)
6. Občiansky sektor by mal lepšie komunikovať čo robí, aby nevznikali nedorozumenia. (24)
7. Občianska spoločnosť je viac než len mimovládky - treba komunikovať túto skutočnosť. (76)
8. Musia mať transparentný účet. Občan ma právo vedieť, kto ich financuje a komu idú peniaze, nech vidíme kto za koho kope (42)
9. Organizácie by mali dbať na komunikačnú zručnosť, formulovať jasné posolstvá a voliť vhodné komunikačné formáty (82)
10. Ak platí sloboda prejavu pre jednotlivca, musí platiť aj pre skupiny a organizácie. (74)

S akými výzvami sa stretávate?

Percepcia širokej verejnosti je stojí neraz v kontraste s našimi skúsenosťami a prácou v mimovládnom sektore. Aj to môže generovať nedorozumenia a odlišné vnímanie postavenia mimovládnych organizácii v demokratickej spoločnosti.

S akými výzvami sa teda stretávate vy? Akým prekážkam čelíte pri vašej snahe budovať dôveru verejnosti vo vašu prácu a dobrý spoločenský úmysel?

Zapojte sa do diskusie a nájdime spoločné riešenia!

O projekte

Novembrový diskusný blok je organizovaný OZ DEMDIS - demokratická diskusia v spolupráci s OZ Bystriny. Diskusiami chceme prispievať k prepájaniu aktívnych ľudí a zvyšovaní nášho spoločenského potenciálu.

Blok diskusii je originálnym formátom, ktorý prepája nástroje digitálnej demokracie s osobnými deliberáciami. Pomôžte nám uľahčiť organizáciu a dajte nám vedieť, či sa zúčastníte aj workshopov. Registrovať sa môžete cez tento formulár. Ďakujeme!

Projekt je podporený Európskou úniou v programe Impact Lab Nadácie Pontis a  spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.