Pozvánka: Diskusiou k dôvere v občiansku spoločnosť

Mimovládne organizácie sú neraz vďačným terčom rôznych politických aktérov. Napriek tomu, že sú chrbticou zdravej demokracie, ich vzťah so širšou verejnosťou postráda dôverou. Prečo? Aká je podstata (ne)dôvery? A aké riešenia máme na stole? Zapojte sa do !

Zapojte sa do novembrového bloku DEMDIS diskusií a workshopov a nájdime spoločné riešenia!

V stávke nie je nič viac, než životaschopnosť našej spoločnosti a demokracie.

O čo ide?

OZ DEMDIS - demokratická diskusia v spolupráci s OZ Bystriny počas novembra organizuje originálny diskusný blok, ktorý sa skladá z dvoch digitálnych DEMDIS diskusií a dvoch online workshopov. Ich podstata spočíva v pomenovaní hlavných problémov a výziev pri budovaní dôvery v MNO a v nájdení spoločných riešení.

 1. Prvá digitálna diskusia o identifikácií výziev a prameňov nedôvery.
  Termín: 30. októbra 2023 - 8. novembra 2023
 2. Edukačný workshop s odborníkmi na tému dôvery a jej kultivácie. Súčasťou workshopu je aj oboznámenie sa s diskusnou DEMDIS metodikou a vytvorenie základov druhej digitálnej diskusie.
  Termín: 10:00 - 12:00, 9. novembra 2023, 10:00 - 12:00,
 3. Druhá digitálna diskusia o hľadaní riešení a nástrojov budovania dôvery.
  Termín: 10. - 22. novembra 2023
 4. Záverečný workshop s odborníkmi o rozvíjaní a aplikácii nájdených riešení a vyhodnotení výsledkov bloku.
  Termín:  23. novembra 2023, 10:00 - 12:00.

Prečo?

Prieskum z roku 2019 nám ukázal, že až 30% populácie mimovládnym organizáciám nedôveruje (15% sa nevedelo vyjadriť). Respondenti ako hlavné dôvody uvádzali netransparentnosť (15%), manipuláciu a polarizáciu spoločnosti (13%), prospechárstvo (12%), podvody (12%), či neinformovanosť (10%). Zároveň azda nemožno predpokladať, že za ostatné roky sa situácia zlepšila.

Dôvody démonizácie mimovládnych organizácií sme preto hľadali aj augustovej DEMDIS diskusii pre širšiu verejnosť. Napriek pestrým nezhodám sme našli konsenzus aj na tom, že „každý má právo zúčastňovať sa verejného života a združovať sa aj v (mimovládnych) organizáciách”, alebo že „aj mimovládne organizácie sú politickým aktérom v demokracii”. Ako vieme ďalej pracovať s týmito hodnotovými piliermi? Aj o tom bude tento diskusný blok.

Hlavnými cieľmi diskusného bloku je preto identifikácia výziev a prameňov nedôvery v mimovládny sektor a najmä hľadanie či zdieľanie spoločne vnímaných riešení. A to všetko v rámci férovej a otvorenej diskusie a aj  v spolupráci s odborníkmi.

Pre koho je blok určený?

Diskusný blok je pre širšiu občiansku spoločnosť či členov mimovládnych organizácií. Jednoducho pre všetkých aktívnych občanov, ktorí sa stretávajú s prejavmi nedôvery v ich prácu zo strany širšej verejnosti.

Budeme vám veľmi vďační, ak sa zúčastníte súvislých a prepojených aktivít celého bloku. Zároveň však rozumieme, že nie vždy to je možné, a preto sa budeme tešiť, ak sa zapojíte len vo vybraných častiach.

Pre uľahčenie našej organizácie a prípravy sa prosím zaregistrujte cez tento formulár.

O projekte

Novembrový diskusný blok je organizovaný OZ DEMDIS - demokratická diskusia. Poslaním DEMDIS je nachádzanie zhody v rozhádanej spoločnosti a rozvoj kultúry otvorenej a férovej diskusie inovatívnymi metódami. Blok je organizovaný v spolupráci s OZ Bystriny, ktoré chcú prispieť k tomu, aby sa aktívni ľudia viac prepájali a stali sa spolu silnejšími.

Projekt je podporený Európskou úniou v programe Impact Lab Nadácie Pontis a  spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Napíšte nám!

O podrobnostiach a aktivitách vás budeme podrobnejšie informovať koncom októbra. Do toho času vás poprosíme o nezáväznú registráciu cez tento formulár. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností sa neváhajte na nás obrátiť mailom na kontakt@www.staging.demdis.sk.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.