Povinné očkovanie - skaza či vykúpenie? (Výsledky)

Ako predísť zbytočným úmrtiam a kolapsu zdravotníckeho systému? Malo by byť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 povinné?

Ako primerane vyvažovať medzi hodnotou osobnej slobody na jednej strane a ochrany života a zdravia na strane druhej?

S odpoveďou na tieto otázky sa snažilo prísť 113 účastníkov diskusie, ktorí spolu odovzdali takmer 1 500 hlasov.

Diskusia bola otvorená od 4. do 18. septembra 2021.

Téma očkovania sama o sebe úspešne polarizuje spoločnosti naprieč celým svetom a Slovensko nie je žiadnou výnimkou. I keď sa nám môže zdať, že názorové spektrum na túto tému je čierno biele, diskusia ukázala, že opak je pravdou. Algoritmus predostrel vykreslenie troch unikátnych názorových skupín A, B a C. Aké názory zastávajú? A na čom sme dokázali nájsť konsenzus?

Skupina A

Diskutujúci zo skupiny A sú zástancovia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 pre osoby, pre ktoré nepredstavuje závažné zdravotné riziko [1]. Ide totiž o našu morálnu povinnosť, pretože v spoločnosti žijú ohrození ľudia, ktorí sa z objektívnych dôvodov zaočkovať nemôžu [3].

Vzhľadom na to, že už dnes máme zavedené povinné očkovanie proti rôznym chorobám, ako napríklad tetanus, čierny kašeľ, žltačka, osýpky atď., tak očkovanie proti COVID-19 by nemalo byť výnimkou [5].

V tejto skupine tak prevažuje skôr kolektivizmus, keďže väčšina je presvedčená, že záujem spoločnosti je v tomto prípade dôležitejší ako záujem jednotlivca [13].

Zároveň si myslia, že už je neskoro spoliehať sa na dobrovoľnosť pri očkovaní. S prichádzajúcou treťou vlnou by sme preto mali využiť všetky prostriedky na dosiahnutie kolektívnej imunity, ktoré máme k dispozícii, teda aj povinné očkovanie [11].

Očkovanie by malo podľa nich byť povinné aspoň pre štátnych zamestnancom, keďže pri práci dochádzajú do kontaktu s občanmi a majú ísť príkladom [16].

Ako alternatívne, resp. subsidiárne riešenie je podľa skupiny A prijatie rôznych opatrení, ktoré nezaočkovaným ľuďom komplikujú každodenný život, a teda zvýhodňujú zaočkovaných [20].

V úvahu prichádza aj obmedzenie hradenia zdravotnej starostlivosti štátom, ak nezaočkovaný skončí pre COVID-19 v nemocnici. “V očkovaní mu nič neprekážalo, nech si hospitalizáciu platí zo svojho” [17].

Všetci diskutujúci zo skupiny A sú zaočkovaní [12].

Skupina B

Diskutujúci zo skupiny B sú presvedčení, že očkovanie nesmie byť za žiadnych okolností povinné. Každý by mal mať možnosť slobodnej voľby, ako vynaloží so svojim telom a zdravím [0].

Hlavný argument proti, pramení z presvedčenia, že na zavedenie povinného očkovania je priskoro, lebo nepoznáme dlhodobé efekty vakcín [14]. To sčasti potvrdzuje aj názor, že dnes platné očkovanie proti chorobám ako napríklad tetanus, čierny kašeľ, žltačka, osýpky a ďalšie by nemalo byť zrušené [6].

V tejto skupine, oproti predošlým, tak prevláda skôr individualizmus a z neho prameniace slobody. Záujem jednotlivca je podľa väčšiny z tejto skupiny dôležitejší ako záujem spoločnosti [13]. A tak, ako ženy majú byť slobodné v rozhodovaní o svojom tele a tehotenstve, tak aj ostatní by mali byť slobodní v tom, či sa dajú zaočkovať [8].

Väčšina sa zároveň zhoduje, že zavedenie povinného očkovania by vzbudilo len väčší odpor populácie proti vakcínam. Kľúčová je osveta a dobre nastavená kampaň [7].

57% členov skupiny B nie je zaočkovaných [12].

Skupina C

Členovia skupiny C sú zástancovia očkovania, no nie povinného, čo potvrdzujú ich hlasovanie za viaceré výroky. Sú presvedčení, že získanie kolektívnej imunity, je jedinou cestou von z pandémie [4]. Napriek tomu by očkovanie nemalo byť povinné pre ľudí, pre ktorých nepredstavuje závažné zdravotné riziko [1] a malo byť dobrovoľné [25].

Dôvodom je, že zavedenie povinného očkovania by podľa skupiny C vzbudilo len väčší odpor populácie proti vakcínam. Kľúčová je osveta a dobre nastavená kampaň [7]. Tento argument podporuje i presvedčenie, že antivaxerská kampaň a dezinformácie sú už natoľko silné, že zaviesť povinné očkovanie je nereálne [19].

Okrem lepšej kampane, však vidia v riešení pandémie povinné očkovanie pre kritickú infraštruktúru spoločnosti [2]. Zároveň podobne ako skupina A si tesná väčšina členov skupiny B myslí, že “ak nezaočkovaný skončí v nemocnici (v očkovaní mu nič neprekážalo) nech si hospitalizáciu platí zo svojho” [17].

81% členov skupiny C je zaočkovaných [12].

Konsenzus

Nachádzanie konsenzu pri téme povinného očkovania je na prvý pohľad nereálne, keďže existujú len dve možnosti. Buď očkovanie proti COVID-19 povinné bude, alebo nie. Tento predpoklad je však skresľujúci, pretože prostriedok zamieňa za cieľ. Kľúčovou hodnotou, na ktorej presadzovaní sa zhodnú všetci, je ochrana života a zdravia ako aj právo na prístup k zdravotnej starostlivosti. Drvivá väčšina diskutujúcich nechce žiť v neistote, že v prípade choroby im nebude poskytnutá náležitá zdravotná starostlivosť [9].

Preto zmyslom tejto diskusie je nachádzanie zhody na prostriedkoch, ktorými by sme sa vyhli opätovnému kolapsu zdravotníctva a ďalším zbytočným úmrtiam. Vzájomná diskusia ukázala, že zavedenie povinného očkovania nemá podporu naprieč polarizovanými skupinami. Na akých prostriedkoch sme sa teda zhodli?

  1. Naša spoločnosť musí pracovať na obnove dôvery v medicínske inštitúcie. Nie je dobré, ak sa viac verí politikom než epidemiológom [12].
  2. Mala by byť sústavná propagácia, správnejšie rozhodnutia a opatrenia a hlavne kvalitne a fungujúce zdravotníctvo, nie rozkradnuté a dezolátne [24].

Z týchto dvoch výrokov, ktoré získali väčšinovú podporu naprieč všetkými skupinami sa črtá, ktorým by sa mala uberať celospoločenská diskusia o východiskách z pandémie. Diskutujúci videli hlavný problém v chýbajúcej dôvere v inštitúcie, na ktorej obnove by sme mali intenzívnejšie pracovať.

Východiskom sú vhodnejšie nastavené opatrenia, ktoré by nepodrývali dôveru v kompetentnosť kompetentných. Okrem toho rozumnejšia kampaň by mala obdobný a zrejme aj väčší potenciál dosiahnuť kolektívnu imunitu, ako zavedenie povinného očkovania. To totiž samo o sebe nie je vnímané negatívne. Väčšina sa totiž zhodla, že súčasná povinnosť očkovania či už proti tetanu, čiernemu kašľu, žltačke, alebo ďalším ochoreniam je morálna a mala by byť zachovaná [6].

Záver

Ako ukazuje vykreslenie troch názorových skupín, polarizácia na tému očkovania je nesmierne vysoká. To potvrdzuje i napätá atmosféra v spoločnosti, ktorá nás pripravuje o súdržnosť a spoločnú akcieschopnosť. Spoločná diskusia však ukázala, že ak nestratíme vôľu vstúpiť do vzájomného dialógu so správnym nástrojom v rukách, tak sme schopní nájsť konsenzus na spoločných hodnotách ako aj prostriedkoch na ich ochranu.

Vďaka za vašu účasť!

Tím DEMDIS

Kompletný Polis report nájdete na tomto linku.

Odpojiť Facebook účet
Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.