V akom stave je sloboda a demokracia na Slovensku?

Ako je na tom naša demokracia? Aké sú jej hrozby? A ako sa nevydať cestou k autoritarizmu? Zapojte sa do diskusie!

Hoci nám dosiaľ demokratické mechanizmy verne slúžili, nedá sa prehliadnuť, že v posledných rokoch čelia viacerým krízam a výzvam. Na Slovensku už dlhšie zaznamenávame pokles záujmu a angažovanosti občanov v politickom procese.

Dokážeme zachytiť tiene dopadajúce na fungovanie demokratického štátu? Korupcia? Nedôvera v inštitúcie? Populizmus? Ako predísť úpadku demokratickej a slobodnej spoločnosti?

Zapojte sa do ďalšej DEMDIS diskusie a nájdime spoločné riešenia problému, ktorý sa týka nás všetkých.

Hlasujte aspoň za sedem komentárov a uvidíte, ktorá názorová skupina je vám bližšia.

Odpojiť Facebook účet

Prečo sa pýtame?

Polarizácia spoločnosti, všeobecná frustrácia a narastajúca nedôvera voči inštitúciám sa premietajú v apatii a odcudzení sa od demokracie a spoločnosti ako takej.

DEMDIS diskusia z novembra 2022 na tému „Akú chceme demokraciu?” ukázala, že problém nie je v demokracii ako takej, ale s jej (ne)fungovaním na Slovensku.

Skupiny diskutujúcich sa zhodli na tom, že víťaz volieb by mal rešpektovať práva menšín a nemal zasahovať do nezávislosti súdnej moci či slobody prejavu a tlače. Problém sme zhodne videli aj v (ne)funkčnosti politických strán, ktoré nie sú demokratické a transparentné. Záverom sme sa jednoznačne zhodli, že demokracia potrebuje nové spôsoby zapájania občanov do jej procesov. Na demokracii by sme sa totiž nemali podieľať len raz za štyri roky voľbami.

Akým hrozbám čelí slovenská demokracia v roku 2023? Sú obavy z možného podkopávania pilierov demokracie oprávnené? A ako sme s nimi schopní sa vyrovnať?

Zoči voči k sebe?

Podkopávanie slobodnej a demokratickej spoločnosti je horkou príchuťou, ktorá zostáva na jazyku vždy, keď sa diskutuje téma blížiacich sa volieb. Spoločne vnímame túžbu po zdravšej demokracii. Príklady zo zahraničia nám pritom ukazujú, že Fukuyamov „koniec dejín” nenastal a demokracie to vôbec nemajú isté a „vyhraté”. Akú podobu môže nadobudnúť devalvácia demokracie na Slovensku?

Existuje cesta späť?

Septembrový prieskum AKO nám ukázal, že vyše polovice (58,4 %) opýtaných Slovákov si myslí, že Slovensko potrebuje silného a rázneho autoritárskeho lídra aj za cenu, že by sa pohyboval na hranici demokratických princípov.

Azda málokto by pochyboval, že v slobodnej spoločnosti sa nám žije lepšie ako v totalite. Málokto by dobrovoľne chcel prísť o svoj životný priestor, možnosti rastu či pohodlia. Málokto by tvrdil, že byť umlčaný je lepšie, ako mať možnosť vyjadriť sa.

Skutočnosť, že nie sme vždy spokojní s aktuálnym fungovaním demokracie, ešte nemusí znamenať, že je súca na zničenie. Ako sa nevydať cestou súmraku demokracie? Ako budovať dôveru v štát, v ktorom by sme chceli vidieť východ slnka každý deň?

O projekte

DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na www.staging.demdis.sk.

Pravidlá diskusie nájdete v Kódexe férovej a otvorenej diskusie, ktorý tvoríme spolu s vami. Viac o metodike zas na tomto linku.

Úspešne ste sa prihlásili na odber DEMDIS
Skvelé! Potom dokončite platbu, aby ste získali úplný prístup ku všetkému prémiovému obsahu.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. neplatný odkaz.
Vitaj späť! Úspešne ste sa prihlásili.
Chyba! Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova.
Úspech! Váš účet je plne aktivovaný, teraz máte prístup ku všetkému obsahu.
Chyba! Platba v pruhoch zlyhala.
Úspech! Vaše fakturačné údaje sú aktualizované.
Chyba! Aktualizácia fakturačných údajov zlyhala.